top of page

Privacy Policy

When connecting to our radio stream, your IP address will be sent to our radio service provider in order for us to track listening trends and provide licensing bodies with royalty reports. Once our service provider receives your IP it is immediately anonymised, deleted and becomes untraceable. This data is never sold on or passed to other companies. 

For iOS Apps

The NASZE. radio w UK  iOS App does not collect any user data when installed or launched on your device.

For Android Apps

The Nasze. radio w UK Android App does not collect any user data during use. In order to provide audio control during Phone App use, the App will monitor the 'state' of the phone App (Idle, in call, call ended) if applicable on your device. At no point will the App be able to listen in or derive phone numbers or data.

The Android App also requires access to local storage. This is to store its configuration for faster launch times.

The Milky Way

Polityka prywatności
 

Podczas łączenia się z naszym strumieniem radiowym Twój adres IP zostanie wysłany do naszego dostawcy usług radiowych, abyśmy mogli śledzić trendy w słuchaniu i dostarczać organom wydającym licencje raporty dotyczące opłat licencyjnych. Gdy nasz usługodawca otrzyma Twoje IP, jest ono natychmiast anonimizowane, usuwane i staje się niemożliwe do wykrycia. Dane te nigdy nie są sprzedawane ani przekazywane innym firmom.

Dla aplikacji na iOS
NASZE. radio w UK iOS App nie zbiera żadnych danych użytkownika po zainstalowaniu lub uruchomieniu na Twoim urządzeniu.

W przypadku aplikacji na Androida
Nasze. Radio w UK Android App nie zbiera żadnych danych użytkownika podczas użytkowania. Aby zapewnić kontrolę dźwięku podczas korzystania z aplikacji telefonicznej, aplikacja będzie monitorować „stan” aplikacji telefonicznej (bezczynność, w trakcie rozmowy, połączenie zakończone), jeśli ma to zastosowanie na Twoim urządzeniu. W żadnym momencie aplikacja nie będzie w stanie podsłuchiwać ani pobierać numerów telefonów lub danych.

Aplikacja na Androida wymaga również dostępu do pamięci lokalnej. Ma to na celu przechowywanie jego konfiguracji w celu szybszego uruchamiania.

bottom of page